Ετήσια αρχεία: 2016


Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση

Η Οικονομετρία χρειάζεται βασικές γνώσεις Στατιστικής και μαθηματικών για να δώσει ποσοτικές απαντήσεις σε προβλήματα οικονομικής θεωρίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται επιλύονται […]