Τυπολόγιο στα οικονομικά μαθηματικά


 

Το τυπολόγιο στα οικονομικά μαθηματικά εμπεριέχει τους τύπους που χρησιμοποιούνται στον απλό τόκο, την προεξόφληση, ισοδύναμα γραμμάτια, ανατοκισμός, ράντες (χρηματοροές).
Δείτε το pdf αρχείο τυπολόγιο οικονομικά μαθηματικά

Μπορείτε επίσης να δείτε το αρχείο με λυμένες ασκήσεις (επαναληπτικές )απλός τόκος, προεξόφληση, ανατοκισμός αλλά και τα αρχεία στις επιμέρους ενότητες