Συντελεστής προσδιορισμού, απλό οικονομετρικό μοντέλο


Συντελεστής προσδιορισμού – ποσοτικό μέτρο καλής προσαρμογής του μοντέλου 

Το παρακάτω pdf αρχείο κάνει μια εισαγωγή στο συντελεστή προσδιορισμού του απλού οικονομετρικού μοντέλου (μια ανεξάρτητη μεταβλητή Χ και μια εξαρτημένη Υ.)

Περιγράφεται και ερμηνεύεται η βασική θεωρία που αναφέρεται στα μέσα τετράγωνα αποκλίσεων. Οι ποσότητες αυτές ορίζουν τα τυπικά σφάλματα (χρήσιμα στον πίνακα Ανάλυσης διακύμανσης). Για την καλύτερη κατανόηση επιλύεται αντιπροσωπευτική άσκηση.

Πριν την μελέτη του συντελεστή προσδιορισμού χρήσιμο είναι να δείτε επίσης το pdf αρχείο Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση το οποίο δίνει μια πιο απλή εισαγωγή της παραπάνω έννοιας. 

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.

Το email σας (απαραίτητο)

Συναινώ με τη συλλογή των παραπάνω προσωπικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Πολιτική Απορρήτου