Πως θα περάσετε τη στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά στην εξεταστική


Στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά

 

Στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά και πως θα τα περάσετε στην εξεταστική!

Η στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά ανήκουν στην κατηγορία των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Επειδή απαιτούν ένα στοιχειώδες μαθηματικό υπόβαθρο από έννοιες (ορισμούς) και πράξεις, δυσκολεύουν τους σπουδαστές με συσσωρευμένα κενά γνώσεων. Η κάλυψη αυτών των κενών, μαζί με την κατανόηση  του τι πρέπει να μάθει ο σπουδαστής και γιατί αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας του στην εξεταστική! 

Συγκεκριμένα και στα τρία παραπάνω μαθήματα ο σπουδαστής καλείται να μάθει μεθόδους, οι οποίες θα γίνουν αντιληπτές όταν δημιουργηθεί το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο. Ειδικότερα:

Η Στατιστική χρειάζεται τα μαθηματικά των πιθανοτήτων για να δώσει απαντήσεις σε στατιστικά προβλήματα. Ένα στατιστικό πρόβλημα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η ανάλυση και περιγραφή των στατιστικών δεδομένων.  Στο δεύτερο μέρος γίνεται η ερμηνεία και εξαγωγή συμπερασμάτων.  Λόγω της μεγάλης ύλης είναι επιθυμητό να υπάρχουν σημειώσεις και εξεταστέα ύλη. Δείτε ένα μέρος από το διαθέσιμο υλικό σημειώσεων  στις πιθανότητες την  δεσμευμένη πιθανότητα και Θεώρημα Bayes και ανεξάρτητα γεγονότα. Και στα δύο παραπάνω αρχεία υπάρχουν ασκήσεις και θεωρία.

Η Οικονομετρία χρειάζεται βασικές γνώσεις Στατιστικής και μαθηματικών για να δώσει ποσοτικές απαντήσεις σε προβλήματα οικονομικής θεωρίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται επιλύονται με συνδυασμό  αιτιοκρατικής μαθηματικής σχέσης και τον παράγοντα της τύχης (Στοχαστικά).  Λόγω της μεγάλης ύλης είναι επιθυμητό να υπάρχουν σημειώσεις και εξεταστέα ύλη. Δείτε ένα μέρος από το διαθέσιμο υλικό σημειώσεων (θεωρία και ασκήσεις) Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση και συντελεστής προσδιορισμού.

Τα Οικονομικά μαθηματικά λύνουν προβλήματα οικονομικών συναλλαγών. Για την επίλυση των προβλημάτων τους χρειάζονται βασικές γνώσεις μαθηματικών.  Λόγω της μεγάλης ύλης είναι επιθυμητό να υπάρχουν σημειώσεις και εξεταστέα ύλη. Δείτε ένα μέρος από το διαθέσιμο υλικό σημειώσεων (θεωρία και ασκήσεις) Εισαγωγή στα οικονομικά μαθηματικά. Ασκήσεις στην προεξόφληση συναλλαγματικών και την προεξόφληση με έξοδα. Επίσης υπάρχει εισαγωγικό υλικό θεωρία και ασκήσεις στον ανατοκισμό.

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί η χρησιμότητα των παραπάνω μαθημάτων.  Και τα τρία συναντώνται ως εργαλεία σε διπλωματικές εργασίες πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε πολλές κοινωνικές επιστήμες, ειδικά η στατιστική και οικονομετρία (π.χ. μελέτη κάποιου γραμμικού μοντέλου) υποστηρίζει τo ερευνητικό μέρος αυτών των εργασιών.

Ιδιαίτερα μαθήματα στη στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά

Για ιδιαίτερα μαθήματα στη στατιστική οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά τηλεφωνήστε στο 6949606356.

Παρέχεται επίσης υποστήριξη σε εργασίες Στατιστικής σε  excel ή  στατιστικού πακέτου SPSS.

Η επαγγελματική εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα σπουδαστών στη στατιστική, οικονομετρία και οικονομικά μαθηματικά είναι 9 έτη. Και για τα τρία μαθήματα υπάρχει διαθέσιμο συμπληρωματικό υλικό σημειώσεων.