Σημειώσεις στον ποιοτικό έλεγχο μέρος Α


Ποιοτικός έλεγχος μέρος Α

Το μάθημα  «Ποιοτικός έλεγχος» στόχο έχει την κατανόηση των μεθόδων ελέγχου και τη  διασφάλιση της ποιότητας στη βιομηχανία και στην παραγωγή.

Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Χρειάζεται βασικές γνώσεις πιθανοτήτων και κατανομών.

Δείτε το Α μέρος των σημειώσεων.

Για να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο συμπληρώστε το email σας.

Το email σας (απαραίτητο)

To chalkidastudent δεν μοιράζεται τα στοιχεία σας με τρίτους.