Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace για να πάρετε πτυχίο σε σχολές τεχνολογικών εφαρμογών


Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace

Οι Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace είναι τα απαιτούμενα μαθηματικά εργαλεία για την επιτυχή εξέταση ενός μεγάλου αριθμού μαθημάτων σε σχολές τεχνολογικών εφαρμογών. Με πληθώρα εφαρμογών σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου αποτελούν το βασικό κορμό για τον αυτοματισμό, την ηλεκτρολογία και άλλες ειδικότητες μηχανικών.

Όταν τα παραπάνω μαθήματα συνδυαστούν  με γνώσεις από Διαφορικό – Ολοκληρωτικό λογισμό και Γραμμική Άλγεβρα δημιουργείται το ικανό μαθηματικό υπόβαθρο για τη επιτυχή μελέτη οποιουδήποτε μαθήματος ειδίκευσης.

 Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace -ιδιαίτερα μαθήματα στα μαθηματικά

Μαθηματικός με  εμπειρία 9 ετών στη διδασκαλία των μαθηματικών, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών αναλαμβάνει την κάλυψη κενών στα παραπάνω πεδία. Για βέλτιστη απόδοση αναλαμβάνονται ιδιαίτερα μαθήματα του 1 ατόμου μέχρι και gproups των 4 σπουδαστών. Λόγω της μεγάλης ύλης είναι επιθυμητό να υπάρχουν σημειώσεις και εξεταστέα ύλη. Διατίθεται συμπληρωματικό υλικό σημειώσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6946151916