Μαθήματα Λογιστικής στη Χαλκίδα


μαθήματα Λογιστικής στη Χαλκίδα

 

Μαθήματα Λογιστικής στη Χαλκίδα

Λογιστής-Φοροτεχνικός αναλαμβάνει την προετοιμασία σπουδαστών του τμήματος Λογιστικής στην περιοχή της Χαλκίδας κατά την  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Τα μαθήματα Λογιστικής που παραδίδονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής είναι στα γνωστικά αντικείμενα:
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)
Αστικό δίκαιο (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ  (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)
Οικονομικά μαθηματικά (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)
Οργάνωση Λογιστηρίου – ΓΛΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)
Εργατικό – ασφαλιστικό Δίκαιο(Β ΕΞΑΜΗΝΟ)
Φορολογική Λογιστική Ι (Γ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Λογιστική εταιρειών(Γ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Εμπορικό δίκαιο(Γ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Λογιστική κόστους Ι(Δ ΕΞΑΜΗΝΟ)
Λογιστική κόστους ΙΙ(Ε ΕΞΑΜΗΝΟ)
Λογιστική έμμεσων φόρων – ΦΠΑ(Ε ΕΞΑΜΗΝΟ)
 Τιμές λογικές.
τηλέφωνα επικοινωνίας
Σταθερό:2221400385
Κινητό: 6977691782