Προεξόφληση, εποχή ισοδυναμίας η μέρα υπολογισμού


Προεξόφληση συναλλαγματικών με εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμού

Αντικατάσταση συναλλαγματικών (πιστωτικοί τίτλοι) με το ίδιο επιτόκιο και λήξη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αντικαθίστανται από μια ενιαία συναλλαγματική του ίδιου επιτoκίου και λήξη ν ημέρες αργότερα. Η αντικατάσταση ορίζεται στην οικονομική ισοδυναμία.

Μελέτη περίπτωσης: Η μέρα υπολογισμού.
Δείτε τη θεωρία και τη λυμένη άσκηση σε εξωτερική και εσωτερική προεξόφληση

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.

Το email σας (απαραίτητο)

To chalkidastudent δεν μοιράζεται τα στοιχεία σας με τρίτους.