Επαναληπτική άσκηση στα ΣΑΕ


Δείτε την επαναληπτική άσκηση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Περιέχει τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς,  εύρεση των εξισώσεων στο χώρο κατάστασης, υπολογισμό του σήματος εξόδου, γραφικές παραστάσεις των σημάτων.

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.

Το email σας (απαραίτητο)

To chalkidastudent δεν μοιράζεται τα στοιχεία σας με τρίτους.