Ασκήσεις στους μετασχηματισμούς Laplace Μέρος 1


Ασκήσεις στους μετασχηματισμούς Laplace-μαθηματικά για μηχανικούς

Τα αρχεία που ακολουθούν περιέχουν ασκήσεις στους μετασχηματισμούς Laplace συναρτήσεων και στις διαφορικές εξισώσεις που επιλύονται με τη μέθοδο αυτή. Το υλικό είναι χρήσιμο σε σπουδαστές των τμημάτων τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανικοί).

 

Για να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο συμπληρώστε το email σας.

Το email σας (απαραίτητο)

To chalkidastudent δεν μοιράζεται τα στοιχεία σας με τρίτους.

 

 

 

Η συνέχεια των ασκήσεων στους-μετασχηματισμούς-Laplace μέρος 2 βρίσκεται στην διεύθυνση

Ασκήσεις στους μετασχηματισμούς Laplace Μέρος 2