Ασκήσεις στα μαθηματικά για μηχανικούς


 

Ασκήσεις στα μαθηματικά για μηχανικούς (Laplace μετασχηματισμοί)

 

Υλικό ασκήσεων στο μάθημα “μαθηματικά για μηχανικούς”.

Τα pdf που ακολουθούν υπολογίζουν τους μετασχηματισμούς “Laplace” βασικών τύπων συναρτήσεων.

 

Μετασχηματισμοί Laplace_1

Μετασχηματισμοί Laplace_2

Μετασχηματισμοί Laplace_3