Αγορά μεταχειρισμένου βιβλίου Ζητείται για αγορά βιβλίο μεταχειρισμένο. Τίτλος βιβλίου: «Οι 5 επιθυμίες.» Εκδόσεις  «ΚΡΥΩΝ». Στοιχεία επικοινωνίας Τηλέφωνο: 6946151916 email:nanames2008@hotmail.com

Ζητείται για αγορά βιβλίο


Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace Μέρος 3-μαθηματικά για μηχανικούς Δείτε το τρίτο μέρος των ασκήσεων  στους μετασχηματισμούς Laplace συναρτήσεων. Περιέχονται λυμένες ασκήσεις στον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace. Το υλικό είναι χρήσιμο σε σπουδαστές των τμημάτων τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανικοί). Για να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο συμπληρώστε το email σας.

Ασκήσεις – αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace Μέρος 3


Προεξόφληση με έξοδα- Ασκήσεις Οι σημειώσεις προεξόφληση με έξοδα περιέχουν ασκήσεις και στοιχειώδη θεωρία στη προεξόφληση συναλλαγματικών, όταν εφαρμόζεται εξωτερική προεξόφληση και προκύπτουν έξοδα τραπέζης. Για καλύτερη κατανόηση συνιστάται η μελέτη των σημειώσεων οικονομικά μαθηματικά-προεξόφληση. Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.  

Προεξόφληση με έξοδα  Οι σημειώσεις ΣΑΕ ΙΙ αναφέρονται στο πιο κάτω υλικό: Συστήματα,  Φυσικά  ανάλογα,    Ανοικτά,  Κλειστά  Συστήματα,  Ανάδραση, Μετασχηματισμός  Laplace,  Απόκριση,  Απλοποιήσεις  Συστημάτων, Ευστάθεια, Ελεγκτές, Τύποι Ελέγχου.   Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.  

Σημειώσεις ΣΑΕ ΙΙ (Μέρος Α)


Προεξόφληση συναλλαγματικών με εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμού Αντικατάσταση συναλλαγματικών (πιστωτικοί τίτλοι) με το ίδιο επιτόκιο και λήξη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αντικαθίστανται από μια ενιαία συναλλαγματική του ίδιου επιτoκίου και λήξη ν ημέρες αργότερα. Η αντικατάσταση ορίζεται στην οικονομική ισοδυναμία. Μελέτη περίπτωσης: Η μέρα υπολογισμού. Δείτε τη θεωρία και […]

Προεξόφληση, εποχή ισοδυναμίας η μέρα υπολογισμού


Δείτε την επαναληπτική άσκηση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Περιέχει τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς,  εύρεση των εξισώσεων στο χώρο κατάστασης, υπολογισμό του σήματος εξόδου, γραφικές παραστάσεις των σημάτων. Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ  το pdf αρχείο, συμπληρώνοντας το email σας.    

Επαναληπτική άσκηση στα ΣΑΕΠοιοτικός έλεγχος (μέρος Β) Οι σημειώσεις που ακολουθούν είναι το δεύτερο μέρος της θεωρίας του ποιοτικού ελέγχου. Το μάθημα  «Ποιοτικός έλεγχος» στόχο έχει την κατανόηση των μεθόδων ελέγχου και τη  διασφάλιση της ποιότητας στη βιομηχανία και στην παραγωγή. Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Χρειάζεται βασικές γνώσεις πιθανοτήτων και κατανομών. […]

Σημειώσεις ποιοτικού ελέγχου (μέρος Β)


Λυμένες ασκήσεις στις Ηλεκτρικές μηχανές I μέρος 2 Δείτε τη συνέχεια των ασκήσεων που παρουσιάζονται στο άρθρο Λυμένες ασκήσεις στις ηλεκτρικές μηχανές Ι (Μέρος 1) Για να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ το pdf αρχείο συμπληρώστε το email σας.

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Μέρος 2)


Το τυπολόγιο στις πιθανότητες εμπεριέχει συνοπτική θεωρία (ορισμός ενδεχομένων και πιθανότητας) καθώς και όλους τους χρήσιμους τύπους του μαθήματος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Δείτε το pdf αρχείο τυπολόγιο στις πιθανότητες Μπορείτε επίσης να δείτε τα αρχεία με λυμένες ασκήσεις και θεωρία στις ενότητες ασκήσεις στο θεώρημα Bayes και ανεξάρτητα γεγονότα ασκήσεις στη δεσμευμένη […]

Τυπολόγιο στις πιθανότητες  Το τυπολόγιο στα οικονομικά μαθηματικά εμπεριέχει τους τύπους που χρησιμοποιούνται στον απλό τόκο, την προεξόφληση, ισοδύναμα γραμμάτια, ανατοκισμός, ράντες (χρηματοροές). Δείτε το pdf αρχείο τυπολόγιο οικονομικά μαθηματικά Μπορείτε επίσης να δείτε το αρχείο με λυμένες ασκήσεις (επαναληπτικές )απλός τόκος, προεξόφληση, ανατοκισμός αλλά και τα αρχεία στις επιμέρους ενότητες ασκήσεις και θεωρία […]

Τυπολόγιο στα οικονομικά μαθηματικά